Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงกิจกกรมการทำการประมงและการลงแรงประมงที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
Conference
การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2551
Class
ชาติ
Date
18 - 20 สิงหาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-