Conference

Article
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณเกลือในเนื้อไก่บดระหว่างวิธี Volhard กับวิธี Ion Selective Electrode
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
12 - 14 กันยายน 2008
Location
กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มฯ แหล่งทุน :สำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,1 ต.ค. 2008 - 24 มิ.ย. 2009