Conference

ผลการศึกษาเบื้องต้นในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัขด้วยยาปฏิชีวนะ
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14
ชาติ
28 - 30 เมษายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-