Conference

ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008