Conference

การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส.
การประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549
ชาติ
16 - 17 พฤศจิกายน 2006
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :ผลิตชุดตรวจสอบไวรัสในเสาวรสแม่พันธุ์ และเสาวรสที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวง,4 ธ.ค. 2009 - 20 เม.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010