Conference

UK Workshop on Computational Intelligence 2015
นานาชาติ
7 - 9 กันยายน 2015
Exeter สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418499 ชื่อวิชา Computer Science Project,29 พ.ย. 2021 - 19 มี.ค. 2022