Conference

Article
การออกแบบการทดลองเพื่อลดการหดตัวของโฟมยางพาราในกระบวนการผลิตเบาะมอเตอร์ไซค์
Conference
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
Class
ชาติ
Date
13 - 14 พฤษภาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-