Conference

Article
การวางแผนซ่อมบำรุงระดับซีเพื่อกำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่ที่เหมาะสมของอากาศยานแอร์บัส เอ 320 กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
Conference
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
Class
ชาติ
Date
13 - 14 พฤษภาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-