Conference

Article
ด้ายปั่นมือจากไหมป่าอีรี่
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม,1 ธ.ค. 2010 - 30 มิ.ย. 2011

แสดงความคิดเห็น

(0)