Conference

Article
การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและให้ผลผลิตสูง
Conference
การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
23 - 25 สิงหาคม 2017
Location
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโต ให้มีผลผลิตสูงและอายุเก็บเกี่ยวสั้น