Conference

Article
เครื่องต้นแบบสำหรับหั่นผักซอยละเอียดแบบมือ
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-