Conference

Article
การใช้การขยายและวิธีลดรูปของดอดจ์สันในการคำนวณหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 4x4
Conference
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2561
Class
ชาติ
Date
3 - 5 พฤษภาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)