Conference

Article
การพัฒนาข้าวโพดงอกและหมักเพื่อเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
Conference
Food Innovation Asia Conference 2017
Class
นานาชาติ
Date
15 - 17 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-