Conference

Article
การทดสอบฤทธิ์ของแชมพูสุนัขที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บ้านในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ
Conference
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
Class
ชาติ
Date
16 ธันวาคม 2017
Location
อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-