Conference

Article
ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-