Conference

Article
แพลตฟอร์มการจัดรูปแบบการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติของเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรน
Conference
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017)
Class
ชาติ
Date
25 - 28 กรกฎาคม 2017
Location
เชียงคาน เลย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-