Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบเขม่าปืนจากกระสุนปืน2 ชนิด โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี
Conference
การประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1: คืนสันติภาพด้วยนิติวิทยาศาสตร์
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-