Conference

Article
การจัดสรรปริมาณการเติมวัตถุดิบอะลูมิเนียมเหลวของเครื่องฉีด เพื่อลดความสูญเสียจาก เวลาการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตฉีด กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (IE Network Conference 2016)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-