Conference

Article
การลดปริมาณผลิตภัณฑ์เสียในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกของชิ้นส่วนเลนส์ในโคมไฟท้ายรถยนต์ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบสปลิตสปลิตพลอต
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
Class
ชาติ
Date
12 พฤษภาคม 2016
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-