Conference

Article
การทดสอบความต้านทานของมะเขือเทศผสมกลับรุ่นที่ 6 ชั่วรุ่นที่ 2 (BC6F2) ต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายพันธุ์นครปฐม เชียงใหม่ และหนองคาย
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤศจิกายน 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-