Conference

Article
อิทธิพลของกระบวนการโบรอนไนซิ่งต่อพฤติกรรมทางกลที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
Conference
The 9 th Thailand Metallurgy Conference
Class
ชาติ
Date
25 - 27 พฤศจิกายน 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-