Conference

Article
การใช้แหนแดงเป็นวัสดุดินผสมเร่งการเติบโตของต้นอ่อนกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤศจิกายน 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำวัาเชิงอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :ใช้พัฒนาดินผสมในการชำต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเป็นการค้า ในโครงการพัฒนาวิชาการ ผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง ปี 2559-2561,1 มิ.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2018