Conference

Article
การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีหนอนฝังตัวอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรในช่วงคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤศจิกายน 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-