Conference

Article
การหาหน้าที่ของยีนในจีโนมโดยใช้ฐานพันธุกรรมของพันธุ์กลายจากการอาบรังสี
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 23 ธันวาคม 2012
Location
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-