Conference

Article
ผลกระทบต่อการรับกำลังคานขยายหน้าตัดเมื่อความกว้างและมุมของช่องเปิดแตกต่างกัน
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
14 - 16 พฤษภาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-