Conference

Article
การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมเชื้อรา และโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง
Conference
งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-