Conference

12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015)
นานาชาติ
14 - 18 พฤษภาคม 2015
Yokohama ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016