Conference

Article
การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60(ปีที่ 2)
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
2 - 3 กรกฎาคม 2015
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-