Conference

The First Asian Conference on Defence Technology
นานาชาติ
23 - 25 เมษายน 2015
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,8 ก.พ. 2016 - 12 ก.พ. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม DLT แหล่งทุน :สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ,1 ธ.ค. 2014 - 27 พ.ย. 2015