Conference

International Symposium on GA3 Tropical Fruit 2015
นานาชาติ
11 เมษายน 2015
Kaohsiung ไต้หวัน
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,2 ก.ย. 2015 - 2 ก.ย. 2015