Conference

Article
การศึกษาจุดกำเนิดเฟินลูกผสมพันธุ์การค้าทางพืชสวนในกูดผีเสื้อพันธุ์ปลูก Mayi โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสดีเอ็นเอร่วมกับเครื่องหมายSSCP
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13
Class
ชาติ
Date
29 - 31 กรกฎาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-