Conference

Article
การจำลองแบบแผ่นอลูมิเนียมในกรรมวิธีลดความหนาผนังและการวิเคราะห์ตัวแปรกรรมวิธีที่เหมาะสมเพื่อลดขนาดเอียริ่ง
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-