Conference

Article
การคัดแยกขนาดกุ้งซูชิโดยวิธีถดถอยแบบทำซ้ำ
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
16 - 18 กรกฎาคม 2014
Location
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-