Conference

Article
การพัฒนาขนมอบกรอบจากกากถั่วเหลืองผสมใบเตย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
21 - 24 พฤษภาคม 2014
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-