Conference

Article
การพัฒนา ISSR Marker เพื่อการศึกษาสายพันธุ์เชื้อ Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35
Class
ชาติ
Date
24 - 27 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-