Conference

Article
Squid falling net (large cast net) fishing and the catches in the coastal area of Klongwan, Prachuap Khiri Khan province
Conference
3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013)
Class
นานาชาติ
Date
29 พฤศจิกายน 2013
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2558,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015