Conference

Article
การกำหนดจำนวนฟัซซีเซตที่เหมาะสมในระบบฟัซซีสำหรับการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือในกระบวนการต๊าปเกลียวโดยใช้การจัดกลุ่มแบบลบออก
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556
Class
ชาติ
Date
17 - 18 ตุลาคม 2013
Location
-
DOI
"-"
Related Link
-