Conference

Article
การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาตำแหน่งยีน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤษภาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-