Conference

Article
การศึกษาดอกเกสรเพศผู้เป็นหมันที่คัดเลือกมาจากสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด
Conference
การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม”
Class
ชาติ
Date
5 - 7 สิงหาคม 2013
Location
สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-