Conference

Article
เครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST-SSR ที่สามารถจำแนกสบู่ดำที่มีปริมาณฟอร์โบลเอสเทอร์สูงและต่ำ
Conference
ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖“พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Class
ชาติ
Date
5 - 7 สิงหาคม 2013
Location
สิรินธร อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)