Conference

Article
An Alternative to voluted shells for use as octopus traps in Thailand
Conference
The 1st Asian Marine Biology Symposium
Class
นานาชาติ
Date
13 - 17 ธันวาคม 2012
Location
ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255416 ชื่อวิชา Cephalopods,31 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาลอบหมึกสายเพื่อการทำประมงหมึกสายอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),5 พ.ย. 2015 - 4 พ.ค. 2018