Conference

Article
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2013
Location
ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ชนิดโอเพ่นซอร์ส

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลกระทบของระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ (2554) แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน,7 มิ.ย. 2012 - 1 มึ.ค. 2013