Conference

Article
การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดโดยการเสริมของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหาร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน”
Class
ชาติ
Date
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2013
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-