Conference

Article
การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 23 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
."-"
Related Link
-