Conference

Article
ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ์เชียร์
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
23 - 24 สิงหาคม 2012
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-