Conference

Article
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
Class
ชาติ
Date
20 - 22 ตุลาคม 2010
Location
อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012