Conference

Article
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นหลัก เรื่องการจัดการน้ำ : ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านหลักเมตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
10 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://incee10.cedt.net/

แสดงความคิดเห็น

(0)