Conference

Article
การแก้ปัญหาการกำหนดส่วนผสมของอาหารสัตว์ด้วยการโปรแกรมเชิงเส้นร่วมกับการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว
Conference
การประชุมทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนืนงาน 2553
Class
ชาติ
Date
2 - 3 กันยายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)