Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16
ชาติ
18 - 20 พฤษภาคม 2011
พัทยา
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สุขใจดี (ผลิตและจำหน่ายบล็อกประสานและวัสดุก่อสร้าง) การใช้ประโยชน์ :นำไปปรับส่วนผสมเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพบล็อกประสาน,1 ม.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2012