Conference

INFORMS Fall National Meeting
นานาชาติ
24 - 27 ตุลาคม 2004
Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
-

Author

Output From Project

การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134515 ชื่อวิชา Mktg. Problems & Decision Makting Strategy,1 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012